Narozena 13. 9. 1981 v Minsku, Bělorusko


Různé výtvarné techniky a materiály – to je typické pro díla Anny Karan.

Mísí se v nich jednoduchost i abstrakce. Annu fascinují divoké a otevřené barvy, kterých využívá široké spektrum, klade před divákem různé tvary, linie a symboly v různých polohách zobrazení, díky tomu znásobuje emoce a smysl pozorovat.

Nejoblíbenějším tématem Anny je příroda, s níž je od dětství v bezprostředním kontaktu. Najdeme ji v každém jejím díle. Vytváří rychle a intuitivně, lehce a spontánně. Často tvoří v exteriérech, kde nachází inspiraci. Pracuje s přírodními materiály, které aplikuje do svých uměleckých děl.

V tvorbě Anny je zachycen moment zázraku přírody, otisknutý do uměleckého díla.

Anna vnímá přírodu jako dokonalou, bez chyb, překvapivou, schopnou očarovat scenérií, kterou nelze uměle vytvořit. Je přirozená, stále se měnící, přináší stále nové zážitky, emoce, které v nás vzbuzuje a které jsou pro nás tak běžné, že je často ani nevnímáme.

Díla Anny Karan hovoří o obyčejných věcech neobyčejným způsobem.

Ráda maluje oblohu, symbol nekonečna i květin - pro ni symbolem příjemna. V tvorbě jsou často geometrické tvary, abstraktní nereálné věci zachycující lidské osudy.


Vnímá aktuální změny v dnešních trendech a vnáší je do svých děl transcendencí geometrických tvarů na přirozené plastické tvary.

Momentálně ji fascinuje vrstvení a lesk. Lesk propojuje umělecké dílo s prostředím, ve kterém se aktuálně nachází a díky laku s pigmentem, který v laku pracuje, je malba živá věc, kterou ničí detail.

Filosofií autorčiny tvorby je snaha zachytit přirozenost. Anna Karan říká, že umění má od pradávna stále stejné téma, mění se jen způsob jeho vnímání a zachycení.

Chcete s Annou uskutečnit nějaký projekt?
Napište Anně Karan
...
Napište zprávu
sledujte Annu Karan na sociálních sítích